DevDevlet

e-Devlet Kapısına Çıkan Yol

                

Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı

gib

Gerçek kişilerin 2014 yılında elde ettiği gelir unsurlarına ilişkin kazanç ve iratlar için, Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme süresi 1 Mart 2015 tarihinde başladı. Mükelleflerimiz 2014 yılında elde ettiği; Ticarî kazançlar, Ziraî kazançlar, Ücretler, Serbest meslek kazançları, Gayrimenkul sermaye iratları, Menkul sermaye iratları, Diğer kazanç ve iratlar, için Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 1 – 25 […]

ÖTV Genel Tebliği Seri No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35)

gib

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğine “16.3.5.2. (B) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri” alt başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki “16.3.5.3. İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümü İşlemleri” alt başlıklı bölüm eklenmiştir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği (Resmi Gazete)

gib

Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddeleri ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun geçici 16 ncı ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 120 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde bu ve diğer Kanunlarda yapılan düzenlemeler ile 3065 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalar […]

Türkiye Nüfusunun %29,7’si Çocuk Nüfusu

2013-bebek-cocuk-isimleri

Türkiye nüfusu 2013 yılı sonu itibariyle 76 667 864 iken çocuk nüfus 22 761 702 oldu. Birleşmiş Milletler tanımına göre “0-17” yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1935 yılında toplam nüfusun %45’ini oluştururken 2013 yılında toplam nüfusun %29,7’sini oluşturdu. Çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2013 yılında çocuk nüfusun %27,3’ünü “0-4” yaş grubu, %27,6’sını “5-9”, %28’ini […]

Toplam 47 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »
DevDevlet © 2014